• 01179 522 522
 • info@pobsolar.co.uk

  Solar in South Wales

  Home Solar energy South Wales

  Operating out of Newport, Paul O’Brien Solar Installations provides a professional Solar PV service covering all of South Wales. We employ local people, and train them to the highest standard. All of our staff are happy to discuss all solar PV options and will advise you on the tailored solutions available to you.

  If you choose Paul O’Brien for your solar Installation, you can be sure of 2 things, a Professional Fit and Satisfaction.

  Please Call our Newport Office on 0800 774 7000 for more information.

  Gweithredu y tu allan i Gasnewydd, Paul O'Brien Solar Installations yn darparu gwasanaeth proffesiynol Solar PV sy'n cwmpasu pob yn Ne Cymru. Rydym yn cyflogi pobl leol, ac yn eu hyfforddi i'r safon uchaf. Mae ein holl staff yn hapus i drafod yr holl opsiynau PV haul a bydd yn eich cynghori ar y atebion wedi'u teilwra ar gael i chi.
  Os byddwch yn dewis Paul O'Brien ar gyfer eich Gosod haul, gallwch fod yn sicr o 2 beth, mae Fit Proffesiynol a Bodlonrwydd.

  Os gwelwch yn dda Ffoniwch ein Swyddfa Casnewydd ar 0800 774 7000 am fwy o wybodaet.

  Why POB Solar?

  Paul O’Brien Solar Installations offer a full cradle to grave solutions and design your solar system, tailored to your requirements and advise on all the key issues.

   

  Latest Case Studies